رابین گفت خیلخب ول گکس یا ویلگکس بظار کارم را تموم کنم.

ویلگکس گفت نمی دونم چرا آدم ها بدون هقوق و چیزی می خوان سوپر بازی در بیارن.

ناگهان ویلگکس قولی شد و مرد آتیشی تبدیل به انسانی به ظاهر هیولای دم دار شد.

-بعد گفت وقتش شده کتکنشونش

-حالا این جا رو ببین

بعد با صورعتی برابر با جت کتکی به ویلگکس زد

و بعد ویلگکس را کشت. بعد سوسمار به ظاهر هیولای دم دار به ظاهر اسان گفت اسم من سوسمار است

و اون یکی چهار دست است .

و اون یکی هم مرد نامری که هنوز شما ندیدیدش.

و اون یکی هم ملخ فضایی

و اون یکی هم مرد آنیشی

بعدا بقیشون هم بهتون می گم راستی از شما که کمکم کردین ممنونم.

بتمن گفت چاکریمتاريخ : یکشنبه نهم مهر ۱۳۹۱ | 13:53 | نویسنده : Shayan |
  • پنجه آفتاب
  • آی آر آی بی